Aplikace pro intranet

Intranet je počítačová síť, která je založena na stejných principech jako internet, ale není k ní veřejný přístup. To znamená, že je určena pro použití v rámci malé skupiny uživatelů – typicky zaměstnanců firmy. Intranet může být provozován i nezávisle na internetovém prostředí – počítačová síť uvnitř firmy může sloužit pouze k interním účelům a nemusí poskytovat přístup k internetu. Tento způsob řešení však nemusí být úplně vhodný, protože častým požadavkem intranetu je umožnění přístupu k němu i z vnějšího prostředí, např. z jiné pobočky firmy nebo z domácnosti zaměstnance.

Vhodným řešením které nabízíme i my, je provozování intranetu formou zabezpečené webové aplikace. Intranet je tak dostatečně chráněn před neoprávněným přístupem a zároveň poskytuje maximální možnou dostupnost (tzn. je k dispozici nepřetržitě a z libovolného PC připojeného k internetu).